REGLER

Spillet

 • Der spilles 2-mod-2 – ingen dommer, spillerne på banen dømmer i fællesskab
 • Der skal altid være minimum én person per hold som sidder ned, ellers koster det en straføl til holdet
 • Spiller til 10 medmindre andet er aftalt
 • Der bowles i en fast rækkefølge. I en 2-mod-2-kamp vil du derfor bowle hvert 4. gang
 • Bowles der uden for rækkefølgen er kastet ugyldigt

Spillets igangsætning

 • Et hold kaster en svirvelende ølflaske i vejret. Flaskehalsen bestemmer hvor de skal sidde
 • En tom ølflaske kastes i vejret igen. Flaskehalsen bestemmer hvilket hold der starter med bolden
 • Begge hold kan bestemmehvem af deres spillere der tager holdets første kast, men når først der er bowlet ligger rækkefølgen fast

Undervejs

 • Der bowles kun med underhånd, men det er op til den enkelte om det sker med højre, venstre eller begge hænder (anbefales ikke)
 • Der bowles på skift, så hver person bowler hvert 4. kast. Der kan ikke ændres på rækkefølgen efter kampen er startet
  • Hvis den forkerte person for et hold bowler og det opdages, mister holdet turen
 • Airball kan kaldes hvis bolden første gang rammer underlaget mere end 1 meter fra kassen der bowles fra. Accepteres en airball mister man turen
 • Bøssebold / bøssebowl. En spiller bowler for kort eller for skævt og skal drikke en øl inden spillets afslutning. Hvis bolden rammer egen eller modstanders garde, en af modstandernes ølkasser, eller en modstander inden den forlader banen, tæller den ikke som en bøssebold
 • Hvis et hold bowler, mens deres egen flaske ligger ned, er kastet ugyldigt
 • Hvis en flaske vælter (enten af vejrforhold, vildfarne dyr/bolde eller idioter på sidelinjen), koster det en straføl til holdet. Hvis det sker for tit, kan denne regel midlertidigt tilsidesættes
 • Når bolden har forladt bagerste linje mellem de to ølkasser, er bolden død. I tilfælde af at bolden rammer en forhindring bagved og kommer tilbage og vælter flasken, kan flasken rejses op igen uden straføl. Hvis bolden bliver trillet/spillet tilbage af en tilskuer og rammer flasken bagfra, koster det en straføl til holdet
 • Bolden må gerne ramme ølkassen og derefter vælte flasken. Man skal derfor altid løfte fødderne såfremt bolden er ved at ramme kanten af kassen ind mod flasken
 • Bolden må gerne ramme modstandernes fødder, ben, hofter eller andre legemsdele og derefter vælte flasken. Hvis bolden rammer en modstander og flasken ikke vælter, og havde der været mulighed for at flasken kunne være væltet, hvis bolden ikke var blevet rørt, kan der enten dømmes point (væltet flaske) eller omkast
 • Det er tilladt for spillere på et hold at bytte plads, forudsat andre regler overholdes samtidigt, men bolden følger altid pladsen. Når først spillerne har byttet plads, kan der ikke byttes tilbage
Store ophold i spillet grundet toiletbesøg el. lign.

Det er tilladt, med modstanderens accept, at rejse sig for at hente bolden, samt at bowle flere ture i streg, hvis ens partner er væk i længere tid. Ligeledes er det tilladt med en udskifter mens man venter på sin primære partner. Modstanderen kan til enhver tid fjerne denne gestus i tilfælde af, at den bliver misbrugt.

Efter Spillet

 • Spillet er slut, når det ene hold når til det aftalte antal point og alle øl i spillet er drukket. Det vil sige, at der stadig skal sidde nogle på ølkasserne indtil den sidste pointøl, og eventuelle straføl, er drukket
  • Såfremt banen skal bruges af andre efterfølgende, kan der gives lov til at tage straføl med ud på sidelinjen, men pointøllen skal drikkes før kampen officielt er færdig
 • Taberne fjerner garder fra banen og henter bolden
 • Det er god stil at den ene spiller gør det, mens den anden drikker, så næste kamp kan startes med det samme. når øllen er drukket

Tilbage til regler

Ølbowling

Friends

Cykel Meyer