REGLER

Hold

 • Der spilles 2-mod-2 – ingen dommer, spillerne på banen dømmer i fællesskab
 • Der skal altid være minimum én person per hold som sidder ned, ellers koster det en straføl til holdet
 • Der kan spilles i andre holdkonstellationer (se nedenfor)

2-mod-1

 • Populært set vil personen som spiller alene teame op med ”Barbara” – en fiktiv spiller som altid sidder ned, så spilleren har mulighed for at rejse sig op
 • Spilleren skal kaste skiftevis fra begge ølkasser, nøjagtig som hvis der var 2 personer på holdet
 • Personen skal som udgangspunkt drikke hele øllen alene
 • Almindelige regler gælder for holdet med 2 spillere

Mange-mod-Mange

 • Ofte starter det med en almindelig ølbowlingbane, hvor der sættes endnu en ølkasse i forlængelse for dermed at øge bredden af den normale bane
 • Der skal stå en øl mellem alle kasser i hver ende, hvilket betyder, at en enkelt spiller nu råder over 1 flaske på hver side af sin kasse, og skal dele en øl med den sidemand, som man deler flaske med, hvis den rammes
 • Flere bolde kan introduceres, hvis der tilføjes mange ekstra kasser og banen bliver meget bred
 • Det står en spiller frit for hvilken flaske, der kastes efter, så længe det er i modstandernes ende
 • Det er ikke tilladt at rejse sig op, hvis bare én af dine sidepartnere står op
 • Det er op til de to spillere som bolden passerer imellem at bestemme, hvem der kaster næste gang, men alle skal kaste nogenlunde lige meget
 • Kampen slutter aldrig, men hvis man ikke vil spille mere, så fjernes kasserne yderst først, og spillere der sad der, vil rykke ind på en plads tættere på midten

Cykelbowling

 • Kræver minimum 7 spillere
 • Spillerne sætter sig på hver sin ølkasse i en rundkreds, så diameteren er mindst 10 meter
 • Det er ikke tilladt at ramme flasker dine sidemænds flasker, så der skal bowles nogenlunde ”på tværs” af banen
 • Det er ikke tilladt at forlade spillet før man har fundet en person, der kan overtage pladsen
 • Spillet afsluttes først, når alle spillere tilstede enstemmigt afslutter kampen
 • Resten af reglerne følger Mange-mod-Mange

Terrænbowling

 • Spilles som en almindelig ølbowlingkamp, men banen skal være noget mere ufremkommelig
 • Som eksempler kan nævnes; grusgrav, skråning, skovbund, sump og højt græs
 • Det er ikke tilladt at ramme flasker dine sidemænds flasker, så der skal bowles nogenlunde ”på tværs” af banen
 • Kræver ofte en del teknik, masser af power og en smule held at ramme
 • Disse kampe er ofte lange, men utroligt underholdende

Tilbage til regler

Ølbowling

Friends

Cykel Meyer